Archive for the category "Uncategorized"

Back on track!

Har det blivit svart i rutan…

Naturen i närbild

Gamla ekar i Onsala

Höstfärger på Söderåsen

Morfar Lars gamla snickaryxa

En vintertur i Hälleviksstrand